18.1 Overordnede retskilder

EU’s Toldkodeks, er ”hovedloven” inden for EU’s toldlovgivning. Toldkodekset er ratificeret ved Forordning (EU) nr. 952/2013 og forordningen fastsætter de generelle regler og procedurer for varer, der føres ind i eller ud af EU’s toldområde, tilpasset til moderne handelsmodeller og kommunikationsværktøjer. EU-Toldkodeksen hænger sammen med de tilhørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter (vedtaget af Europa-Kommissionen i henhold til forordningen og har overordnet til […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 18. Told18.2 Grundlæggende forudsætninger for import og eksport >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden