17.10.5 Overskudsvarmeafgift  

I forhold til overskudsvarmeafgiften er det imidlertid en helt anden sag, her sker der ting og sager i 2022, og virksomheder omfattet af disse regler skal derfor være opmærksomme. For overskudsvarme baseret på gas, olie, affald og kul nedsættes overskudsvarmeafgiften fra 51,00 DKK/GJ til 25 DKK/GJ (2018 niveau) per 1. januar 2022. Herudover indføres en […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden