12.6 Administration af fast ejendom og særlige regler for ejerforeninger

Der gjald tidligere en momsfritagelse for administration af fast ejendom, men denne er ophørt med virkning fra 2011 og i forhold til ejerforeninger, så findes der en hel særlig praksis, hvorefter disse kan lade sig momsregistrere, uanset at der alene er tale om viderefakturering af udgifter 1:1.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 12.5.4.3.2 P-plads, garager o. lign.12.6.1 Administration af fast ejendom >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden