12.4.1.4 Momsfradrag for anlæg, reparation, vedligeholdelse o. lign. af anden fast ejendom end bygninger

Moms af udgifter der vedrører anlæg, reparation og vedligeholdelse m.v. af anden fast ejendom end bygninger, fx grunde eller havne, kan fradrages med en andel, som opgøres efter reglerne i momslovens § 38, stk. 1 eller 2, altså enten ud fra en omsætningsfordeling eller ud fra et skøn. Du kan læse mere herom i kapitel 8 “Fradragsret”.  
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden