12.4.1.3 Momsfradrag for ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder

Der er fradragsret for moms af ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger med blandede lokaler, hvis udgiften direkte vedrører virksomhedens lokaler. Moms af ombygning mv., som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Det er meget […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 12.4.1.1 Lokaler12.4.1.2 Hvordan skal fradragsretten opgøres?   >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden