2.1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (ikke funktionær)

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Denne kontrakt er tidsbegrænset. NB! Dette er IKKE en Funktionærkontrakt. Denne findes i kapitel 4. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden