11.1 Fratrædelsesaftale

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Indeholder bla.: 1. Fratrædelse 2. Fritstilling 3. Ferie 4. Variabel løn 5. Bonus 6. Provision 7. Outplacement 8. Fratrædelsesgodtgørelse 9. Konkurrence- og eller kundeklausul 10. Tilbagelevering af effekter 11. Tavshed- og loyalitetspligt 12. Fuld og endelig afgørelse Underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden