9.4.2.3 Særligt for ikke samboende og enlige forældre

Hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel, har den forælder, som har barnet boende, ret til barselsdagpenge – ud over perioderne beskrevet i afsnit 9.4.2.1 – i yderligere 13 uger under forældreorloven. Har samme forældre ene forældremyndighed over barnet, har denne forældre ret til yderligere 9 ugers barselsdagpenge – altså sammenlagt 22 […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-2362").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-2362.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden