9.4.2.2 Særligt for funktionærer

En kvindelig funktionær er omfattet af funktionærlovens § 7, stk. 2, som anfører: ”Funktionæren har ret til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel fra barselsorlovens påbegyndelse, jf. stk. 1, til 14 uger efter fødslen”. Dette betyder, som en kvindelig funktionær har ret til halv løn under graviditetsorloven (4 uger før fødslen) […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden