4.5 Afsluttende bemærkninger

Bedømmelsen af, om der er tale om levering af en vare eller en ydelse, har særlig betydning i relation til grænseoverskridende transaktioner; Fx køb af benzin på et benzinkort; Benzinen er en vare og kreditten er en ydelsen. Hvis vi antager, at der er tale om salg af en vare, og benzinen påfyldes på en tankstation i Danmark, vil der skulle betales dansk moms. Hvis vi derimod antager, at der er tale om en leverance i form af betaling for opnåelse af kredit, vil der være tale om ydelse. Hvis køberen er en afgiftspligtig person i et andet EU-land eller etableret/bosiddende i et land uden for EU, skal der ikke opkræves dansk moms. Herudover har det betydning i forhold til fastlæggelse af den relevante momssats; Alle andre EU-lande, end Danmark benytter reducerede momssatser for udvalgte leverancer i større eller mindre omfang.

EU-Domstolen behandlede spørgsmålet om salg af benzin ved brug af benzinkort i en sag fra 2001, C-185/01. Dommen gav anledning til problemer i Danmark, og blev på daværende tidspunkt implementeret forkert; Man havde fra de danske skattemyndigheders side en meget unuanceret fortolkning, som ikke tog højde for de konkrete omstændigheder. Ved fastlæggelsen af, om der er tale om den ene eller anden leverancetype, henser EU-Domstolen til, hvem der løber den økonomiske risiko, og til hvem råderetten overdrages.

Det er således af afgørende betydning at fastlægge, hvorvidt der er tale om salg af en vare eller salg af en ydelse. Tilsvarende, at det fastlægges, om der ved en flerhed af leverancer er tale om sammensatte leverancer, hvor biydelser rent momsmæssigt skal behandles som hovedydelsen, eller hvorvidt de skal behandles særskilt og således potentielt deles op i forhold til momsgrundlaget og behandlingen.

Herudover er det også relevant at bedømme, hvorvidt der er tale om varer eller ydelser i relation til udtagningsmoms, idet det afgørende element for at bedømme den momsmæssige behandling efter udtagningsreglerne vil være, om der er tale om en vare eller en ydelse.

Slutteligt skal det nævnes, at der gælder særlige regler for kommissionsaftaler, formidling samt salg på kredit. For så vidt angår sidstnævnte skal momsen erlægges på tidspunktet, hvor kontrakten indgås, såfremt varen overdrages ved aftalens udløb; altså et kreditkøb.

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden