4.2.1.1 Frivillig overdragelse

Overdragelse af råderetten betinger, at der er sket en frivillig overdragelse af retten til som ejer at råde over et gode/en vare, det vil sige, at modtageren skal være bemyndiget til at råde over dette som ejer. EU-Domstolen har i en sag fra 2003, sag C-435/03, omkring et tyveri af varer fra et lager taget […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 4.2.1 Overdragelse af råderetten4.3 Levering af ydelser >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden