4.1.2 Gensidigt bebyrdende retsforhold, som betinger en gensidig udveksling af leverance og modværdi

EU-Domstolen afsagde i 1994, C-16/93, en dom, hvoraf følger, at der skal eksistere en direkte sammenhæng mellem leverancen og ydelsen, før der opstår momspligt. EU-Domstolen fandt, at dette ikke er tilfældet, når der ikke er indgået et retsforhold (en aftale), der betinger en udveksling mellem parterne. I 1999 fulgte en dom, C-498/99, der underbygger ovenstående […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden