11.5 Afsluttende bemærkninger

Man kan have mange holdninger til momsfritagelserne og nogle er mere formålstjenestelige og anvendelige end andre. Generelt bryder fritagelserne med det i momssystemet iboende neutratlitetsprincip og herudover er det en udfordring, at man rundt om i EU anvender og fortolker fritagelserne ganske forskelligt. En løsning kunne være udvidelse af anvendelsesområdet for reducerede momssatser, idet disse […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5501").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5501.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden