11.3.9.1 Lønsumsafgift

Ydelser som er fritaget for moms efter denne bestemmelse, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Lønsumsafgiften skal beregnes med brug af metode 2, som anvendes til virksomheder, der har leverancer af finansielle ydelser.  Afgiftsgrundlaget er lønsummen, og afgiftssatsen er 15,3 % i 2023. Du kan læse mere om lønsumsafgift i kapitel 16 “Lønsumsafgift”.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5438").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5438.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden