11.3.9 Forsikringsselskaber, mæglere etc. (momslovens § 13, stk. 1, nr. 10)

Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed samt ydelser i forbindelse hermed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, er fritaget for moms. Efter dansk praksis defineres forsikringsvirksomhed som virksomhed, hvis ydelser består i, mod vederlag, at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale. Ifølge EU-domstolen kræver det, at der er et kontraktforhold mellem leverandøren og […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden