11.3.7 Forfattere, foredragsholdere og anden kunstnerisk virksomhed (momslovens § 13, stk. 1, nr. 7)

Momsfritagelsen gælder alene aktiviteter der udøves selvstændigt og omfatter journalistisk virksomhed, forfatter- og foredragsvirksomhed, samt udøvende kunstneres aktiviteter. Det er selve frembringelsen af et værk, der fokuseres på, og ikke videreformidlingen heraf publikum; Fx vil et musikband, der ikke selv er arrangør eller medarrangør af en koncert, være momsfritaget for honoraret, mens entreindtægterne ved arrangementet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5432").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5432.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden