11.3.6.1 Aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter

Som du måske allerede er bekendt med, er man, som følge af en række domme afsagt af EU-domstolene i 2017 og 2019 nødsaget til at rykke fritagelsen for aftenskoler, fra momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, til fritagelsen for kulturelle aktiviteter. Dette således med fortsat fritagelse for lønsumsafgift, om end med en potentiel konkurrencevridende […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden