11.3.6 Kulturelle institutioner o. lign. (momslovens § 13, stk. 1, nr. 6)

Modsat hovedandelen af bestemmelserne i det bagvedliggende momssystemdirektiv, så er momsfritagelsen for kulturelle aktiviteter ikke direkte anvendelse. Dette følger af EU-Domstolens dom i sag C-592/15. Udgangspunktet er, at den kulturelle sektor er fritaget for moms; Dette bortset fra den mere forlystelsesbetonede del af kulturlivet, fx teater, biografer og betaling for koncerter af enhver art. Dog […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden