11.3.5.3 Lønsumsafgift

Foreninger der opfylder betingelserne for momsfritagelse efter denne bestemmelse, er omfattet af lønsumsafgiftspligten for så vidt angår den aktivitet, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5. Der findes to undtagelser hertil: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningsloven, afsnit I og Amatøridræt i øvrigt (idrætsunioners aktiviteter på et andet plan end […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden