11.3.4.1 Praksis og generelle bemærkninger til fritagelsesbestemmelsens virke

Der eksisterer en del praksis på området, herunder bl.a. omkring, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, trossamfund, aktionærforeninger o.a. der opfylder betingelserne for momsfritagelse. Det er i den forbindelse centralt at bemærke, at denne fritagelse ofte skal ses i sammenhæng med tilskudsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af andre fritagelser i § 13; fx foredragsvirksomhed, undervisning, arrangementer o.a. Endvidere, at foreninger […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden