11.3.4.1 Praksis og generelle bemærkninger til fritagelsesbestemmelsens virke

Der eksisterer en del praksis på området, herunder bl.a. omkring, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, trossamfund, aktionærforeninger o.a. der opfylder betingelserne for momsfritagelse. Det er i den forbindelse centralt at bemærke, at denne fritagelse ofte skal ses i sammenhæng med tilskudsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af andre fritagelser i § 13; fx foredragsvirksomhed, undervisning, arrangementer o.a. Endvidere, at foreninger […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5405").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5405.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden