11.3.3 Undervisning (momslovens § 13, stk. 1, nr. 3)

Udgangspunktet er, at undervisnings- og uddannelsesvirksomhed, bortset fra erhvervsrelateret kursusvirksomhed, er fritaget for moms. Det betyder således at uddannelse af børn og unge, herunder skole- og universitetsundervisning er fritaget for moms. Fritagelsen er betinget af at undervisningen præsteres af offentligretlige organer eller af organer godkendt af det offentlige. Ifølge nugældende dansk praksis er aftenskoleundervisning og […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.2.4 Lønsumsafgift11.3.3.1 Kursusvirksomhed o. lign. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden