11.3.2.3 Offentligretlige organer af almennyttig karakter

Organer af almennyttig karakter skal ifølge EU-Domstolen, sag C-498/03, forstås på en måde, der er forenelig momsfritagelsens formål og samtidig overholde det grundlæggende princip om momsneutralitet. Med det følger, at to ens ydelser, som konkurrerer indbyrdes, ikke momsmæssigt må behandles forskelligt. Derfor kan det heller ikke være en forudsætning for fritagelsen, at leverandøren ikke driver […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden