11.3.2.1 Om social forsorg og bistand

Der findes ikke i lovteksten en faktisk definition af social forsorg og bistand. Derfor må det vurderes, om ydelserne kan betragtes som værende social forsorg og bistand, som ordene sædvanligvis vil forstås. Efter den tidligere momsvejledning er hensigten med fritagelsen, at fritage den sociale sektor for moms. Derfor må det vurderes, om ydelsen leveres af […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden