11.3.2 Social forsorg og bistand (momslovens § 13, stk. 1, nr. 2)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, fritager social forsorg og bistand for moms; Herunder ydelser, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner samt institutioner inden for ældreområdet. Herudover er levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil ligeledes fritaget for moms. Ved vurderingen af om en ydelse er omfattet af denne momsfritagelse, lægges der […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.1.7 Lønsumsafgift11.3.2.1 Om social forsorg og bistand >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden