11.3.19 Offentlige radio- og TV-foretagenders ikke-kommercielle virksomhed (momslovens § 13, stk. 1, nr. 22)

OBS: da der fra 1. januar 2022, jf. lov om radio- of fjernsynsvirksomhed ikke længere vil blive opkrævet licens, vil momsfritagelsen ikke længere blive anvendt i praksis. Yderligere gælder det, at radio- og fjernsynsudsendelser ikke er omfattet af fritagelsen for kulturelle aktiviteter. Før 1. januar 2022 var de indtægter, som radio- og TV-foretagender opkrævede af […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5497").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5497.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden