11.3.19 Offentlige radio- og TV-foretagenders ikke-kommercielle virksomhed (momslovens § 13, stk. 1, nr. 22)

OBS: da der fra 1. januar 2022, jf. lov om radio- of fjernsynsvirksomhed ikke længere vil blive opkrævet licens, vil momsfritagelsen ikke længere blive anvendt i praksis. Yderligere gælder det, at radio- og fjernsynsudsendelser ikke er omfattet af fritagelsen for kulturelle aktiviteter. Før 1. januar 2022 var de indtægter, som radio- og TV-foretagender opkrævede af […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.18.4 Lønsumsafgift12.4.1.1 Lokaler >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden