11.3.17.1 Lønsumsafgift

Grupper som er fritaget for moms efter denne bestemmelse, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Måden hvorefter lønsumsafgiften beregnes og dermed også afgiftssatsen afgøres af, hvordan gruppen er registreret. Du kan læse mere om lønsumsafgift i kapitel 16.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden