11.3.15.1 Lønsumsafgift

Virksomheder m.v., der sælger ydelser, som er fritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 16, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Dog er kørsel med rustvogn over landegrænser fritaget for lønsumsafgift som personbefordring (ML § 13, stk. 1, nr. 15) direkte til eller fra udlandet. . Du kan læse mere om lønsumsafgift i kapitel 16 “Lønsumsafgift”.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden