11.3.15 Bedemænd (momslovens § 13, stk. 1, nr. 16)

Ydelser med nær tilknytning til begravelser og bisættelser er fritaget for moms. Hovedsageligt gælder fritagelsen for ydelser leveret af bedemænd m.fl. Som eksempler på ydelser i nær tilknytning til begravelser og bisættelser kan nævnes; udlejning af gravsted, nedsætning af urne, flytning af blomster fra kirke til gravsted, klokkeringning mv. Bestemmelsen omhandler kun ydelser. Der skal […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.14.3 Lønsumsafgift11.3.15.1 Lønsumsafgift >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden