11.3.14.3 Lønsumsafgift

Virksomheder, der leverer ydelser fritaget for moms i form af personbefordring, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Dog gælder lønsumsafgiftspligten ikke for personbefordring, når denne sker direkte til eller fra udlandet. Med udlandet forstås områder uden for det danske momsområde. Der skal som udgangspunkt beregnes lønsumsafgift efter metode 4. Du kan læse mere om lønsumsafgift i kapitel […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden