11.3.14 Personbefordring (momslovens § 13, stk. 1, nr. 15)

Personbefordring med alle former for transportmidler er som udgangspunkt fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Omfattet af fritagelsen er transport af personer med alle transportmidler, bortset fra turistkørsel. Såfremt der ikke opkræves særskilt betaling herfor, vil transport af passagerens bagage også være omfattet af fritagelsen. Hvis der er tale om […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden