11.3.13 Salg af frimærker (momslovens § 13, stk. 1, nr. 14)

Frimærker, som sælges til deres pålydende værdi, og som kan bruges til frankering her i landet, er fritaget for moms. Det betyder, at salg af frimærker, som opfylder førnævnte kriterier, er fritaget, uanset hvem der sælger dem. Det er yderligere uden betydning, om salget sker til samlerbrug.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.12.1 Lønsumsafgift11.3.13.1 Lønsumsafgift >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden