11.3.11.2 Lønsumsafgift

Virksomheder mv., der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Lønsumsafgiften skal opgøres efter metode 1. Afgiften udgør 6,37% af lønsummen. Virksomheder m.fl. omfattet af metode 1, skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis de beskæftiger lønnet personale. Indehavere af […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden