11.3.11.2 Lønsumsafgift

Virksomheder mv., der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Lønsumsafgiften skal opgøres efter metode 1. Afgiften udgør 6,37% af lønsummen. Virksomheder m.fl. omfattet af metode 1, skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis de beskæftiger lønnet personale. Indehavere af […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5457").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5457.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden