11.3.10 Finansielle virksomheder, mæglere etc. (momslovens § 13, stk. 1, nr. 11)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, fritager følgende som finansielle ydelser: Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån. Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandling herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten. Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden