11.3.1.3 Anden egentlig sundhedspleje

For anden egentlig sundhedspleje findes der, jf. SKM2010.173.SKAT, to overordnede betingelser, som begge skal være opfyldt, førend ydelsen er omfattet af fritagelsen i nr. 1; Ydelsen skal være at betragte som behandling og Ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv. Ad betingelse 1: Betingelsen grunder i behandlingskravet opsat i […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden