11.3.1.3 Anden egentlig sundhedspleje

For anden egentlig sundhedspleje findes der, jf. SKM2010.173.SKAT, to overordnede betingelser, som begge skal være opfyldt, førend ydelsen er omfattet af fritagelsen i nr. 1; Ydelsen skal være at betragte som behandling og Ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv. Ad betingelse 1: Betingelsen grunder i behandlingskravet opsat i […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5373").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5373.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden