11.3.1.1 Hospitalsbehandling og lægevirksomhed

Helt generelt har EU-domstolen i bl.a. sag C-141/00 slået fast, at fritagelsen af hospitals- og lægebehandling udelukkende omfatter lægelige indgreb med formål at forebygge, diagnosticeres, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Dette forhold skal derfor altid tages i betragtning, når det skal vurderes, om en ydelse er fritaget for moms efter […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5369").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5369.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden