11.1 Generelle bemærkninger

Som hovedregel er ethvert salg af varer og ydelser momspligtig, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten. Herudover bryder momsfritagelserne med momssystemet iboende neutralitetsprincip. Momsfritagelserne skal generelt fortolkes strengt, dette bl.a. af hensyn til neutralitetsprincippet. Herudover gælder det for begge typer af fritagelser (almene og andre), at man ved fastsættelsen af fritagelsesbestemmelser i […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5327").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5327.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden