9.8 Er der krav om at tilbyde lige lønvilkår til mandlige og kvindelige ansatte?

De virksomheder, som tilbyder bedre vilkår, end hvad der følger af barsels- og funktionærloven, og som i øvrigt tilbyder længere orlov med løn til kvindelige ansatte, kan overveje, om en sådan skæv fordeling af rettigheder under barsel potentielt vil være i strid med ligebehandlingsloven – og dermed om det kan udgøre forskelsbehandling.  Mange ikke-overenskomstdækkede virksomheder, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden