9.7 Mulighed for arbejdsgiver refusion

Virksomheder, som udbetaler løn til medarbejdere under barselsorlov, vil – afhængig af medlemskabet i den enkelte barselsfond – være berettigede til refusion af dele af lønudgiften til medarbejderen. Den ene del af refusionen består i refusion af medarbejderens dagpengeret, og den anden del af refusionen skal søges hos den relevante private barselsfond. Størrelsen af refusionen […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-2376").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-2376.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden