9.4.3.1 Særligt for ikke samboende og enlige adoptivforældre

Hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel, har den forælder, som har barnet boende ret til barselsdagpenge – ud over perioderne beskrevet i afsnit 9.4.2.1 – i yderligere 13 uger under forældreorloven. Har samme forældre ene forældremyndighed over barnet, har denne forældre ret til yderligere 9 ugers barselsdagpenge – altså sammenlagt 22 […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden