9.2.3 Retten til fravær efter 10 uger efter fødsel

Efter 10 uger efter fødslen, har hver forælder ret til 32 ugers fravær (forældreorlov). Faren/medmoren har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 10 uger efter fødslen. Har moren overdraget (dele af) barselsorloven til faren/medmoren, har moren også mulighed for at påbegynde forældreorloven inden for de første 10 uger efter fødslen.  Forældreorloven […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden