9.2.2 Retten til fravær i de første 10 uger efter fødslen

En mor har ret og pligt til at holde orlov de første 2 uger efter fødslen. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 8 uger. Morens barselsorlov er således på 10 uger. Såfremt moren dør eller bliver ude af stand til at passe arbejdet på grund af sygdom kan faren/medmoren indtræde i denne ret.  […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1822").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1822.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden