9.10.1 Indledning

Et meget vigtigt område inden for ansættelsesretten er de mange – og spredte – regler om ligebehandling mellem kønnene. Reglerne, der stort set alle er baseret på EU-direktiver, beskytter i vid udstrækning lønmodtagere mod forskelsbehandling som følge af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, barsel, graviditet, ægteskabelig og familiemæssig stilling. Reglerne suppleres i øvrigt […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-2384").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-2384.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden