9.7.2.1 Indberetningsfrister

Frister for alle tre ordninger i OneStopShop er den sidste dag i måneden efter en periodes udløb, uanset om afregningsperioden er kvartal eller måned. Betalingsdagen vil altid være den sidste dag i måneden, uanset at denne falder i en weekend eller på en helligdag. EU-ordningen og ikke EU-ordningen: kvartalsvis indberetning Importordningen: månedlig indberetning. Du kan […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 9.7.2. Fakturakrav9.8. Overførsel af egne varer >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5297").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5297.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden