9.3.3.1 Nyregistrerede virksomheder

Virksomheder der anmoder om momsregistrering, vil automatisk skulle indberette moms kvartalsvist i mindst 1 ½ år. Efter denne periode vil Skatteforvaltningen vurdere, om momsperioden bør forlænges til halvårlig. Dette medmindre virksomheden, på registreringstidspunktet forventer, at de momspligtige indtægter, over en 12 måneders periode vil overstige DKK 55 mio. I så fald skal momsen indberettes månedsvist […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 9.3.3. Momsperioder og indberetningsfrister9.3.4. Betalingsordninger >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden