9.1.5 Kreditnotaer

Der gælder samme formaliakrav til kreditnotaer, som til fakturaer. Ved udstedelse af kreditnotaer som sælger, reduceres salgsmomsen. Tilsvarende reduceres købsmomsen, hvis man som køber modtager en kreditnota. Det er vigtigt at der henvises til originalbilaget på en kreditnota.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 9.1.4 Incoterms9.1.6 Afregningsbilag >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden