8.7.3 120-sygesagesreglen

Efter funktionærlovens § 5, stk. 2 er der mulighed for at aftale i ansættelseskontrakten at opsigelse kan ske med kun 1 måneds varsel til en kalendermåneds udgang, hvis funktionæren indenfor en (rullende) 12 måneders periode har været fraværende på grund af sygdom i i alt 120 dage, forudsat at opsigelsen sker ”i umiddelbar tilknytning til […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden