8.7.1 Adgang til at opsige

En sygemeldt lønmodtager er ikke – modsat hvad mange arbejdsgivere tror – beskyttet mod at blive sagt op mens lønmodtageren er sygemeldt. Visse overenskomster indeholder dog et forbud mod at opsige sygemeldte lønmodtagere, hvis sygdommen skyldes arbejdet eller en arbejdsskade. Men dansk ansættelsesrets hovedregel er, at der kan ske opsigelse også under sygdom. Som anført […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 8.6.6 Sygedagpenge – beløb8.7.2 Opsigelsesvarslet under sygdom >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1439").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1439.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden