8.6.5 Bortfald af sygedagpengerefusion – regres

Som udgangspunkt er en arbejdsgiver berettiget til sygedagpengerefusion når arbejdsgiveren betaler løn under sygdom til lønmodtageren, lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet, og lønmodtageren har bidraget til afholdelse af sygesamtaler og fremskaffelse af lægelig dokumentation for sygdommen i fornødent omfang. Udbetaling Danmark/kommunerne er imidlertid i stigende grad begyndt at fokusere på, om arbejdsgiver har været årsag til lønmodtagerens […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 8.6.4 Anmeldelse af refusionskrav8.6.6 Sygedagpenge – beløb >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden