8.4.1 Indledning

Som anført under punkt 8.1 er sygdom lovlig fraværsgrund, når sygdommen ikke er selvforskyldt. Imidlertid indebærer sygefravær også en række forpligtelser for lønmodtageren. Helt grundlæggende kan disse forpligtelser oplistes således: Lønmodtageren er forpligtet snarest muligt, og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse at anmelde sygefravær til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan gyldigt fastsætte en anden (og kortere) frist, forudsat […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 8.3 Sygdom vs. Handicap8.4.2 Dokumentation for sygemelding >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1411").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1411.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden