8.10 Svig og misbrug

EU-domstolen udtaler i sag C-255/02, at momspligtige virksomheder mv. ikke vil have mulighed for momsfradrag af omkostninger, når der for de underliggende transaktioner er tale om afgiftssvig. Som eksempler herpå nævnes urigtige momsangivelser og udstedelse af ulovlige fakturaer. Samtidig understreger domstolen, at EU-retten ikke kan anvendes af momspligtige personer til at muliggøre misbrug og svig […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden